Anul trecut, sistemul de diguri din judeţ - care are o lungime de 229 km, la care se adaugă şi 188 km de ape regula­rizate şi 59 km de maluri consolidate - nu prezintă mari probleme, dar în anumite zone ar trebui consolidat sau extins. În prezent se lucrează la supra­înălţarea barajului de la Săcele, la regularizarea pârâurilor Bârsa şi Valea Seacă, precum şi la alte îndi­guiri şi regularizări în întreg judeţul. Pe reţeaua de diguri controlată de Administraţia Naţională a Îmbunătă­ţirilor Funciare există o serie de punc­te critice, cu risc mare de inundaţii, printre care se numără zonele Homo­rod, Bârsa-Vulcăniţa, Ormeniş, Ha­ma­radea, Hărman-Prejmer şi bazinul pârâului Cincu.