Peste 136.000 de candidaţi, 116.316 din promoţia curentă şi 19.771 din promoţiile anterioare, s-au înscris la nivelul întregii Românii, pentru a susţine prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2019.

     Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, au început astăzi, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a), potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale.

    Subiectele de la examenul de Limba și literatura română de la Bacalaureat au fost diferite, în funcție de profilul liceului absolvit și de filiera acestuia.

  Marţi, 2 iulie 2019, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b) - maghiară, germană, sârbă, croată, slovacă, turcă, ucraineană și italiană.

    Miercuri 3 iulie 2019, va avea loc proba obligatorie a profilului.

    Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 4 iulie 2019.

    Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 8 iulie 2019 (ora 12,00). Contestaţiile pot fi depuse în aceeaşi zi, în intervalul orar 12,00-16,00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 13 iulie 2019.

   În fiecare dintre zilele de testări, accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul orar 7,30 - 8,30, pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat.

  „Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen”, a precizat MEN.

    Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio. Nu este permis accesul cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare.

   „În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului”, a informat Ministerul Educației Naționale.

   MEN a pus la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul va fi disponibil în perioada 1 - 4 iulie 2019, între orele 8,00 şi 16,00.

   Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ: susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale; susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 la fiecare dintre acestea; obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

  La Brașov, potrivit reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ), înscriși pentru a susține proba scrisă la română au fost 3.800 de candidați, dintre care 11 candidați care au terminat un profil doar autorizat figurează la alte două colegii din țară.

    „Ei au susținut examenul scris aici, la Brașov, dar trebuiau arondați la centre acreditate”, a explicat prof. Ion Negrilă, inspector școlar general adjunct IȘJ Brașov.

   De la examen au lipsit 38 de absolvenți.

     Examenele s-au desfășurat fără incidente! La Brașov nu a fost niciun eliminat din examen, au anunțat reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean.