De astăzi 27 mai 2019, au început înscrierile pentru sesiunea din vară a Bacalaureatului, care se vor încheia vineri, 31 mai 2019. Tot vineri se încheie şi cursurile pentru elevii clasei a XII-a.

   Înscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidaţii din sesiunea curentă

    Pentru candidaţii din seria curentă, adică elevii care încheie anul acesta clasele a XII-a sau a XIII-a, diriginţii întocmesc tabele de înscriere la Bac 2019, în conformitate cu evidenţele din licee. Aceste tabele cuprind opţiunile pentru probele de examen şi semnătura elevilor.

    Alături de tabele, diriginţii depun şi fişa-tip informatizată, care este tipărită şi semnată de fiecare candidat. În această cerere-tip, candidatul îşi asumă opţiunile pentru disciplinele de studiu prevăzute pentru probele la alegere pe care vor să le susţină la Bacalaureat 2019.

     Înscriere Bac 2019: acte necesare pentru candidaţii din anii precedenţi

    Candidaţii din anii precedenţi trebuie să vină cu mai multe acte necesare pentru înscriere la Bac 2019. Potrivit metodologiei de Bacalaureat postată de Ministerul Educaţiei pe edu.ro, înscrierea se face de către secretariatul unităţii de învăţământ pe care candidaţii au absolvit-o.

    Fiecare candidat trebuie să vină cu următoarele acte necesare:

- certificat de naştere
- certificat de căsătorie (după caz)
- un act de identitate
- foaia matricolă adeverinţă cu notele la probele pentru care solicită recunoaşterea notelor

    Aceeaşi procedură şi cu aceleaşi acte trebuie să vină şi candidaţii din seria curentă care vor participa la cea de-a doua sesiune de Bacalaureat 2019, care are loc la finalul lui august 2019.

  Candidaţii din seriile anterioare care şi-au schimbat domiciliul în altă localitate, meţionată în actul de identitate, se pot înscrie pentru a da Bac-ul la o unitate de învăţământ de acelaşi profil. Unitatea e stabilită de comisia de Bacalaureat judeţeană de care aparţine noul domiciliu al candidatului.

  Înscriere Bac 2019: candidaţii respinşi la examenele anterioare

    Candidaţii respinşi la examenele anterioare de Bacalaureat, care cer recunoaşterea unor probe promovate în aceste sesiuni, vor prezenta la înscriere şi o adeverinţă. Din această adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ absolvită, trebuie să reiasă rezultatele obţinute la examenul de Bacalaureat în sesiunile menţionate. Adeverinţa trebuie să fie semnată de directorul şi secretarul liceului absolvit şi să conţină disciplinele susţinute şi notele primite la fiecare probă. Adeverinţa menţionează şi cazurile în care elevul nu s-a prezentat sau a fost eliminat din examen.

..............................................................................................................................

    Potrivit calendarului aprobat, sesiunea de vară a examenului are loc în lunile iunie şi iulie 2019

    Prima probă a examenului începe luni, 3 iunie, cu evaluarea orală a competenţelor lingvistice la limba română (proba A). În perioada 5-6 iunie 2019 este programată proba de evaluarea competenţelor lingivistice orale în limba maternă. În 7, 10 şi 11 iunie se desfăşoară proba de evaluarea competenţelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie vor fi testate competenţele lingivistice pentru o limbă străină (proba C). Absolvenţii de clasa a XII-a de o altă confesiune decât cea ortodoxă, care sărbătoresc Rusaliile în 10 iunie, pot fi programaţi pentru susţinerea probei D în zilele de 7 şi 11 iunie 2019.

   Probele scrise încep din 1 iulie, cu cea la limba li literatura română, iar cea la limba şi literatura maternă este programată pentru a doua zi, marţi, 2 iulie. Proba obligatorie a profilului se va desfăşura miercuri, 3 iulie. Proba scrisă şi ultima, cea la alegere a profilului şi specializării, va fi joi, 4 iulie 2019.

 Primele rezultate, înainte de de contestaţii,vor fi afişate pe 8 iulie, până la ora 12:00. Depunerea contestaţiilor se va face între orele 12:00 şi 16:00 în aceeaşi zi. În perioada 9-12 iulie vor fi soluţionate contestaţiile, în timp ce afişarea rezultatelor finale este prevăzută pentru 13 iulie. A doua sesiune este programată în perioada 21 august – 3 septembrie, înscrierile având loc în perioada 15-19 iulie 2019.