Conform proiectului de modificare a Codului Muncii, piaţa muncii va suferi o serie de transformări, cele mai multe în defavoarea angajatului. Astfel potrivit noului Cod, perioada de probă va fi extinsă, iar contractul de muncă poate înceta fără preaviz pe durata sau la sfârşitul acestei perioade. Contractele pe durată determinată pot fi încheiate pe o perioadă de 36 de luni, faţă de 24 de luni, în legislaţia actuală, şi cu posibilitatea de prelungire. Conform legii, o persoană poate fi angajată în muncă numai în baza unui certificat medical şi va fi interzis cumulul a mai mult de două funcţii cu normă întreagă la acelaşi angajator. Perioada în care munca suplimentară poate fi compensată prin ore libere plătite va fi prelungită de la 30 la 60 de zile. Documentul mai prevede că munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia şi nu în 30. Perioada obligatorie de concediu neîntrerupt scade de la 15 la 10 zile. Preavizul impus salariatului demisionar va fi extins de la 15 la 20 de zile. Un contract individual de muncă este suspendat de drept şi pentru participarea la grevă, dar fără ca aceasta să fie efectuată din iniţiativa salariatului. Durata maximă legală a timpului de muncă va fi păstrată la 48 de ore pe săptămână.