Primul pas în programul „Responsabilizarea cetățenilor în domeniul locuire” a fost făcut. Angajații din cadrul Primăriei Codlea au fost in cartierul Mălin pentru a distribui pliante cu obiectivele si scopul proiectului precum si pentru a-i informa pe oameni ce demersuri trebuie sa facă fiecare pentru a intra in legalitate din punct de vedere al situației terenului si al imobilului in care locuiesc.
Proiectul se desfășoară în perioada iulie – decembrie 2014, iar obiectivele sunt: 145 imobile (terenuri aflate in proprietatea UAT Codlea) identificare topografica, 145 planuri de situație amplasament teren, pe care sunt mai multe construcții de locuințe neintabulate, 145 de extrase de carte funciara terenuri aflate in proprietatea UAT Codlea, dezmembrare 60 loturi plus 5 drumuri si zona acces stradal documentație schimbare categorie de folosință din intravilan arabil in intravilan curți construcții pentru 145 loturi in vederea concesionarii, 145 rapoarte evaluare terenuri cu proprietar UAT Codlea pentru concesiune, eliberarea a 30 de acte de identitate conform datelor statistice puse la dispoziție de Solicitant - UAT Codlea. Informarea și conștientizarea a 50 de persoane, reprezentanți ai autorității publice locale și ai comunității de romi privind combaterea și prevenirea discriminării în domeniul locuire.