Profesorul universitar doctor Andrei Bodiu, unul dintre fondatorii și decanii Facultății de Litere a Universității Transilvania din Brașov,  poet și prozator optzecist, a murit joi seara, in urma unui infarct. Avea 49 de ani. Priveghiul va avea loc la capela Bisericii Sfânta Treime din Scheii Braşovului (str. Pe Tocile), sîmbătă, 5 aprilie de la ora 19:00, iar înmormîntarea duminică, 6 aprilie, ora 14:00, la cimitirul aceleiaşi biserici.

"In seara zilei de joi 3 aprilie a plecat dintre noi Andrei Bodiu. Născut în 1965, absolvent şi ulterior doctor în litere al Universităţii din Timişoara, fost decan al filologiei braşovene în două mandate, ales apoi, în 2012 vicepreşedinte al Senatului Universităţii Transilvania, membru al Consiliului ARACIS, Andrei Bodiu a fost, în primul rînd, un extraordinar poet.
Dispariţa lui, prematură şi fulgerătoare, produce o durere inexprimabilă familiei şi prietenilor, dar şi o rană vie în corpul literaturii române contemporane. Volumele sale de versuri - Cursa de 24 ore (1994), Poezii patriotice (1995), Studii pe viaţă şi pe moarte (2000), Oameni obosţi (2008) - transmit, într-un mod unic şi irepetabil, curajul de a asuma conştiinţa fragilităţii şi perisabilului în toate momentele existenţei noastre cotidiene. 
Pe lîngă opera sa poetică, Andrei Bodiu lasă în urmă şi o impresionantă operă de construcţie culturală. Participînd la dinamica intelectuală care a făcut din Braşov un centru proeminent în cercetarea literară românească (volumele sale de studii se regăsesc în toate bibliografiile studiilor româneşti din ţară şi din străinătate), el a fost totodată principalul arhitect al instituţiei care hrăneşte şi susţine de mai bine de două decenii această dinamică: Facultatea de Litere a Universităţii Transilvania din Braşov. În ultimii ani, Andrei Bodiu s-a dedicat cu totul reformei sistemului nostru universitar, străduindu-se să apere specificul şi tradiţiile educaţiei umaniste şi valorile democraţiei liberale în faţa unui proces accelerat de birocratizare a educaţiei. Ştim acum că pasiunea şi devotamentul cu care s-a dedicat acestei nobile cauze l-au consumat într-o măsură mult mai mare decît lăsa să se vadă. 
Prin forţa viziunii sale şi prin personalitatea sa coezivă, Andrei Bodiu a reuşit să creeze evenimente publice de mare răsunet, care au resituat Braşovul pe harta culturală a României şi a Europei (să ne gîndim doar la Bienala Europeană de Poezie, la numeroasele ediţii ale Conferinţei Naţionale Universitare de Literatură Română Contemporană). 
Andrei Bodiu a pus o amprentă de neşters asupra tuturor proiectelor în care s-a implicat. Dispariţia lui afectează grav toate domeniile în care şi-a manifestat creativitatea. Dar, în primul rînd, lasă un gol imens în sufletele tuturor celor care l-au cunoscut îndeaproape, l-au iubit fără rezerve, şi înţeleg cît de mult datoarează acestei prea scurte întîlniri." a transmis intr-un comunicat de presa prof. Adrian Lăcătuş, decanul Facultatii de Litere din Brasov.