Contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice au posibilitatea eşalonării la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor, obligaţiilor fiscale accesorii, precum şi a amenzilor, pe o perioadă de cel mult cinci ani. Ca să beneficieze de această facilitate, trebuie să respecte o serie de condiţii şi să urmeze procedura aprobată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) printr-un ordin publicat recent. 
Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult cinci ani, iar amânarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult şase luni, dar care nu poate depăşi data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă. De menţionat că, pe perioada pentru care au fost acordate amânări sau eşalonări la plată, pentru obligaţiile fiscale principale eşalonate sau amânate la plată, se vor datora majorări de întârziere de 0,5% pe lună sau fracţiune de lună. Persoanele fizice trebuie să constituie garanţii în cuantumul unei sume egale cu două rate medii din eşalonare, reprezentând obligaţii fiscale locale eşalonate şi majorări de întârziere calculate, în cazul eşalonărilor la plată, sau o sumă rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate şi majorările de întârziere calculate şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor la plată. În schimb, în cazul persoanelor juridice garanţia trebuie să acopere totalul obligaţiilor fiscale eşalonate şi/sau amânate la plată.
Sursa www.anaf.ro.