Conducerea admi­nistraţiei judeţene braşovene a postat pe SEAP anunţul referitor la desem­narea firmei care urmează să realize­ze lucrările de mo­der­nizare la Ambu­la­toriul Spitalului de Obstetrică şi Gine­cologie.  Ofertele vor fi iniţiate în 18 noiembrie. Lucrările reprezintă o compo­nentă a proiectului de modernizare, reabilitare şi echipare a infra­structurii serviciilor de sănătate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi Ginecologie, proiect finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional.