Vineri a fost lansat oficial proiectul „Racoş – responsabilitate si participare pentru dezvoltarea comunităţii,, . Scopul acestuia este de a aborda două dintre problemele principale cu care se confruntă locuitorii comunei Racoş, neşcolarizarea copiilor din comunitatea rromă şi rata mare a abandonului şcolar, dar şi neînţelegerile dintre comunităţile maghiară şi rromă. Astfel, începând cu semestrul în curs şi continuând pe tot parcursul anului şcolar viitor, se va organiza un program de after-school, în cadrul căruia se va realiza şi o activitate de pregătire pentru susţinerea evaluării naţionale la limba română şi matematică.