În lunile mai şi iunie, 34 de elevi din clasele a V-a, a VI-a şi a VII-a au participat la activităţile desfăşurate în cadrul programului de after school organizat prin proiectul „Racoş – responsabilitate si participare pentru dezvoltarea comunităţii”. Rezultatele programului arată că 7 din 9 copii care erau în pericol să abandoneze şcoala au fost prezenţi la toate activităţile de after school şi îşi doresc să fie incluşi în acesta şi în anul şcolar 2014-2015. Scopul proiectului „Racoş – responsabilitate si participare pentru dezvoltarea comunităţii” este de a aborda două dintre problemele principale cu care se confruntă locuitorii comunei Racoş, neşcolarizarea copiilor din comunitatea rromă şi rata mare a abandonului şcolar şi neînţelegerile dintre comunităţile maghiară şi rromă.