Pe www.pentrueducatie.ro sunt promovate soluţii şi proiecte concrete pentru reducerea abandonului şcolar, neşcolarizării şi absenteismului. „Copiii, părinţii, comunitatea, chiar şi specialiştii din diverse domenii au posibilitatea de a colabora şi de a lua cele mai bune decizii, astfel încât măsurile luate de ministerele de resort să fie într-adevăr în sprijinul copiilor şi să nu rămână nişte măsuri pe hârtie”, a declarat Ariana Bucur, inspector şcolar general al IŞJ Braşov. Din fericire, judeţul nostru are date îmbucurătoare în ce priveşte rata abandonului şcolar. La Braşov, din statisticile efectuate în ultimii doi ani şcolari, există o reducere a procentului de abandon şcolar de la 1,16 procente la 0,94%.