970 de titluri de proprietate au fost semnate de conducerea Prefecturii Brașov, săptămâna aceasta. Cele mai multe titluri s-au eliberat pentru localitățile: Viștea – 297 de titluri de proprietate, Hârseni - 180 de titluri de proprietate, Recea – 116 de titluri de proprietate și Zărnești  - 106 de titluri de proprietate.

În contextul în care, mai sunt câteva luni până la 1 ianuarie - data limită până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, prefectul Ciprian Băncilă a solicitat autorităților administrației publice locale să depună toate diligențele pentru finalizarea documentaţiilor tehnice și transmiterea acestora către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.