Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate s-a desfășurat astăzi, în 91 de centre de concurs constituite la nivel național, informează Ministerul Educației Naționale. La concurs au fost așteptați să participe 32.167 de candidați care au obținut cel puțin nota 5 la inspecțiile speciale sau la probele practice desfășurate în perioada 26 mai — 27 iunie 2014.
Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante în învățământul preuniversitar, sesiunea 2014, au fost publicate 4.761 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.699 în mediul urban și 2.062 în mediul rural). Cele mai multe locuri vacante sunt pentru posturile didactice de educatoare/profesori pentru învățământ preșcolar (1165), învățători/profesori pentru învățământ primar (867), educație muzicală specializată (344) și limba engleză (223). Pentru susținerea probei scrise, candidații s-au prezentat în sala de concurs, până la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor a fost de 4 ore, timp care a putut fi depășit cu 1-2 ore doar în cazul candidaților cu deficiențe vizuale grave. Contestațiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor școlare în zilele de 25 iulie, până la ora 21,00, și 26 iulie, până la ora 15,00. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică/inspecția specială în profilul postului.