1 ianuarie 2017 este data limită până la care comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate.

În acest context prefectul Braşovului, Ciprian Băncilă, a solicitat Unităţilor Administrativ Teritoariale ca documentaţiile tehnice, care îndeplinesc condiţiile de legalitate, impuse de legile fondului funciar, să fie transmise în regim de urgenţă la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Problema eliberării titlurilor de proprietate a fost, în sfârșit, rezolvată, după numirea Dianei Borș în funcția de subprefect al Brașovului. 

Astfel, potrivit prefectului Ciprian Băncilă, săptămâna viitoare vor fi eliberate aproximativ 900 de titluri de proprietate.