În luna decembrie, şomerii braşoveni se pot înscrie gratuit la cursuri de formare profesională pentru meserii precum casier, coafor, cofetar-patiser, confecţioner articole din textile, cosmetician, instalator, ospătar si recepţioner hotel.

Perioada preconizată pentru începerea acestor 8 cursuri de formare profesională este cuprinsă între 20 – 22 decembrie.

Aceste cursuri sunt organizate gratuit pentru şomerii înregistraţi la Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov, iar durata cursului variază între 2 şi 6 luni, conform specificului meseriei.

Pentru înscriere, este nevoie de un dosar care să cuprindă actul de identitate, certificatul de naştere, actele de studii, o cerere de înscriere și o recomandare din partea biroului de informare şi consiliere privind cariera.

Studiile necesare în vederea participării la unul din cursurile de formare profesională sunt: liceul pentru cursurile de cosmetician şi recepţioner hotel; studii minime obligatorii pentru cursurile de: casier, cofetar-patiser, confecţioner-asamblor articole din textile, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze si ospătar.


Informaţii suplimentare despre aceste programe se pot obţine la sediul AJOFM din Braşov, de pe str. Lungă nr. 1A, sau la tel. 0268/416.879, int. 124.