Puțin peste 59.600 locuri de tratament balnear sunt asigurate în 2016 în unitățile din proprietatea Casei Naționale de Pensii Publice,
conform unui proiect de Hotărâre publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Aceste locuri sunt asigurate pe 19 serii de trimitere și li se pot adăuga, până la nivelul sumelor prevăzute cu această destinație în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016, numărul de locuri la tratament balnear contractat cu alți operatori economici interesați, număr care se va stabili după atribuirea contractelor, în funcție de prețurile ofertate pe bilet. Numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, se stabilește prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete. În proiect se precizează că în perioada unui an calendaristic, persoana îndreptățită poate beneficia de un singur bilet de tratament. Pot beneficia de tratament balnear, în condițiile legii, persoanele care au calitatea de: pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear, scrie agerpres.ro. Distribuirea biletelor de tratament balnear se face de către Casa Națională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii.