Numărul total al persoanelor înregistrate în evidenţa AJOFM Braşov la sfârşitul lunii noiembrie a fost de 11.968 persoane, dintre care 5.425 sunt femei.

În luna noiembrie au intrat în evidența Agenției Brașov 1.790 persoane (808 femei) și au ieșit din evidența AJOFM Brașov 1.050 persoane (531 femei). Tot în noiembrie s-au angajat 571 persoane (282 femei).
Valoarea ratei şomajului înregistrată la nivelul judeţului Braşov la finele lunii noiembrie  4,96%, este în ușoară creștere față de cea înregistrată la finele lunii octombrie 2012 și anume 4,65%. Rata şomajului înregistrată la sfârşitul lunii noiembrie 2012 a fost de 5,4%, la nivel naţional.

Din totalul persoanelor aflate în evidenţa agenţiei braşovene și anume 11.968, 3.849 persoane (2.074 femei) beneficiază de indemnizaţie de şomaj, 6.407 persoane be­ne­fi­cia­ză de adeverințe în ve­de­rea obținerii venitului minim garantat, diferența fiind persoane în cautarea unui loc de muncă.
Din mediul urban provin 5.359 persoane (2.716 femei), iar din mediul rural 6.609 persoane (2.709 femei). Repartizarea în teri­toriu a șomerilor înregistrati în evidența Agenției se prezintă astfel: municipiul Brasov cu 2.361 persoane (1.260 femei), urmat de municipiul Săcele cu 733 persoane (321 femei), muni­cipiul Făgăraș cu 688 per­soane (359 femei), orașul Zărnești cu 408 persoane (215 femei), Râșnov cu 386 persoane (177 femei), municipiul Codlea cu 286 per­soane (164 femei), orașul Rupea cu 232 persoane (102 femei), orașul Victoria cu 130 persoane (67 femei), Ghimbav cu 58 persoane (28 femei) și Predealul, cu 37 persoane (23 femei).
Femeile reprezintă 45,32% din totalul șomerilor în­re­gis­trați în evidența Agenției. În funcţie de nivelul studiilor, majoritatea persoanelor afla­te în evidența AJOFM Bra­șov continuă să fie cele fără studii medii cu 70,90%, persoane cu studii medii 19,65% şi persoane cu studii superioare 9,45%.
Grupa de vârstă din rândul căreia se înregistrează cei mai mulţi şomeri este cea de până la 29 de ani – 28,35% din persoanele aflate în evidența Agenției, urmată de grupa cuprinsă între 30 – 39 ani – 23,47% și grupa de vârstă 40 – 49 de ani care reprezintă 23,32 % din totalul persoanelor înregistrate în evidențele AJOFM Brașov.