Ziua de 15 ianuarie este pentru poporul român şi pentru români în general, importantă şi plină de semnificaţii.

 Data de 15 ianuarie, ziua aniversară a naşterii lui Mihai Eminescu (ce a avut loc în 15 ianuarie 1850), a fost legiferată din 2011 drept Ziua Culturii Naţionale.

 Eminescu a fost o personalitate copleşitoare, care i-a impresionat pe contemporani prin inteligenţă, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel european, bogăţia şi farmecul limbajului. Putem spune că fără Eminescu am fi fost mai altfel şi mai săraci.

    A avut 39 de ani de viaţă şi 17 de creaţie activă.

 Sute de pagini de poezie, proză, proiecte dramatice, traduceri, prelucrări şi adaptări, chiar şi o schiţă a unei gra­matici sanscrite sau un dicţionar de rime compun o operă vastă şi originală, care arată o minte iscoditoare, o bună educaţie filosofică şi o voinţă uriaşă de a stăpâni multe domenii.

 Întreaga sa operă a fost influenţată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, dar şi de filosofia antică, de sistemele de gândire ale romantismului, de teoriile lui Schopenhauer, Kant sau Hegel şi chiar de filozofia buddhistă.

 Mihai Eminescu a fost numit „Omul deplin al culturii române… o conştiinţă de cultură deschisă către tot”.

   Aşa că nu întâmplător, data naşterii lui Mihai Eminescu, 15 ianuarie, este şi ziua în care se celebreaza în România Ziua Culturii Naţionale.

   În ţară şi peste hotare, au loc în această perioadă o serie de manifestări. Unele s-au desfăşurat astăzi, vinerea, ca să nu se suprapună cu week-end-ul. Altele sunt programate pentru luni. Dar există şi festivităţi care se vor desfăşura exact pe 15 ianuarie 2017.

    Institutele noastre culturale, din ţară şi de peste hotare au pregătit diverse manifestări, ce includ poezia eminesciană, în original sau în traduceri.

   Eminescu ramâne pentru români cel mai mare poet care s-a ivit și se va ivi vreodată! Iar în semn de respect, România a ales ca ziua lui de naştere să devină şi „Zi a Culturii Naționale”.