În luna august, la Braşov, numărul de cereri de eliberare a cardului european de sănătate a ajuns la 1.300, dublu faţă de prima lună din 2017.

Cardul european de sănătate se eliberează de 10 ani şi dă dreptul la asistenţă medicală devenită necesară în timpul şederii temporare pe teritoriul statelor membre UE, Spaţiul Economic European sau Confederaţiei Elveţiene.

Persoanele interesate să obţină acest document trebuie să depună în scris o cerere la sediul CAS. Asiguratul intră în posesia cardului în maxim 7 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii în sistemul informatic unic naţional.

Costul cardului este suportat din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, iar perioada de valabilitate a documentului este de 1 an de la data emiterii.