MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN BRAŞOV COLEGIUL TEHNIC „MIRCEA CRISTEA” BRAŞOV COLEGIUL NAŢIONAL „ÁPRILY LAJOS” BRAŞOV VA INVITĂ SĂ PARTICIPAŢI LA SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL: EDUCAŢIA MATEMATICĂ ÎN CONTEXTUL ACTUAL EUROPEAN EDIŢIA A III-A desfăşurat sub egida • Filialei Braşov a Societăţii de Ştiinţe Matematice din România • a Facultăţii de Matematică şi Informatică a Universitaţii Transilvania din Braşov • a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Braşov • a Asociaţiei Ştiinţifice Internationale József Wildt • a Asociaţiei Christian Kertsch Personalităţi invitate: • Prof.univ. dr. Stoica Emil, sef Senat Universitatea Transilvania din Braşov • Prof.Bucur Ariana, Inspector Şcolar General al I. S. J. Braşov • Prof. Vijoli Victor, Szabó Mária-Inspectori Şcolari Generali Adjuncţi, ISJ Braşov Comitet Ştiinţific: • Conf.univ.dr. Păltănea Eugen, Facultatea de Matematica şi Informatică, Universitatea Transilvania din Braşov • Prof.gr.I Ţion Cozeta, inspector de specialitate, ISJ Braşov Echipa de proiect: Coordonatori: • Prof.dr.Bencze Mihaly-Colegiul Naţional „Áprily Lajos” Braşov • Prof.gr.I Marinescu Virginia-Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Braşov


Organizatori simpozion: Director prof.Costea Gabriela • Prof. Stancu Diana -Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Prof. Goran Angelica-Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Prof.Mereuţă Felicia-Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Barbu Bogdan • Prof. Popa Alexandru Anca-Liceul „Petru Rareş” • Prof. Centea Cristina-Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Prof. Andreiu Daniela-Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” Organizatori secţiunea IV b, concurs elevi de liceu, clasele IX-XII: • Prof. Negrea Camelia, Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Prof. Dinu Cristina-Şc. Generală Nr.5 Organizatori expoziţia tematica de desene pentru elevi, clasele V-XII • Prof. Vetro Andras- Liceul de Arte Plastice „Hans Mattis Teutsch” • Prof. Marian Ioan- Colegiul Tehnic „Mircea Cristea” • Prof. Popa Alexandru Radu-Şc. Generală Nr.5


Motivarea proiectului: „Învăţând matematica, înveţi să gândeşti” Grigore C. Moisil Apartenenţa României la spaţiul Uniunii Europene implică armonizarea sistemului românesc de educaţie cu celelalte sisteme europene de învăţământ. Dacă, pentru învăţământul universitar Programul de la Bologna a conturat direcţii comune de dezvoltare, este necesar ca şi în învăţământul preuniversitar să găsim repere esenţiale în formarea tinerilor. Evenimentul propus va prilejui schimburi de experienţă utile în domeniul strategiilor didactice interactive şi al integrării tehnologiilor multimedia în orele de matematică de la clasă. Se doreşte valorizarea şi promovarea demersurilor didactice inovative, încurajarea acţiunilor care permit asigurarea calităţii în educaţie şi formarea profesională continuă prin învăţarea pe tot parcursul vieţii. Matematica este o disciplină fundamentală în formarea şi dezvoltarea unui tânăr.
Lucrările participanţilor vor promova diverse idei şi abordări în predarea-invăţarea acestei discipline în şcoli şi ar trebui sa fie cunoscute de cât mai mulţi profesori, studenţi şi elevi din ţară.

Obiectivele urmărite: • Cunoaşterea locului matematicii în societate şi a rolului formator decisiv al şcolii. • Promovarea metodelor moderne de predare-învăţare şi evaluare în educarea matematică a elevilor. • Motivarea profesorilor de matematică pentru o pregătire ştiinţifică şi didactică de calitate.

Grup ţintă simpozion: profesori din învăţământul gimnazial şi liceal, profesori debutanţi, studenţi în ultimul an, masteranzi şi doctoranzi de la facultăţile de matematică sau de la alte facultăţi; elevi de liceu pentru secţiunea IV b.

Tări implicate în desfăşurarea simpozionului: România, Bosnia, Spania, China, Ungaria

Secţiunile simpozionului internaţional: • Secţiunea I: Obiective/competenţe şi conţinuturi relevante în realizarea educaţiei matematice a tinerilor în şcolile româneşti şi europene • Secţiunea II: Lecţii de matematică realizate cu ajutorul calculatorului • Secţiunea III: Teme, probleme, lecţii de matematică - abordari inovative, interdisciplinare (conţinuturi, strategii, metode şi tehnici de abordare/rezolvare) • Secţiunea IV : a) Matematica şi conexiunile ei cu alte domenii de studiu-pentru cadre didactice b) Matematica şi conexiunile ei cu alte domenii de studiu-pentru elevi • Expoziţie tematică de desene (la Colegiul Naţional „Áprily Lajos” şi la Colegiul Tehnic „Mircea Cristea”) •


Locaţia simpozionului: Colegiul Naţional „Áprily Lajos” Braşov Str. După ziduri Nr. 3, Braşov • Data: 23.11.2012 Persoanele de contact pentru inscriere si detalii: Sectiunile I, II, III, IV a 1. Prof. Stancu Diana, diannnas@yahoo.com, tel: 0040 753 019 033 (secţiunea 1); 2. Prof. Alexandru Popa Anca, tel: 0040 723 068 360, e-mail: anca_popa4@yahoo.com, (secţiunea 2); 3. Prof. Goran Angelica, tel: 0040 748 053 794 angelica_goran@yahoo.com (secţiunea 3); 4. Prof. Mereuţă Felicia tel: 0040 0729 154 752 / 0729 988 888, adyfely@yahoo.com (secţiunea 4). 5. Bencze Mihaly, 6.Marinescu Virginia-coordonatori benczemihaly@gmail.com, gini_l18@yahoo.com 7.e-mail-ul simpozionului international.conference.brasov@gmail.com Materialele valoroase pot contribui la elaborarea unui volum cu ISBN, pe această temă. Sectiunea IV b-elevi camelianegrea@yahoo.com, Dinu Cristina cristinadinu18@yhaoo.co.uk Expozitia-concurs de desene e-mail: vetrobsa@gmail.com, ioanemarian@yahoo.com, popa.radustefan@yahoo.com.

Program de desfăşurare simpozion: 22.11.2012, ora 14, secţiunea IVb, concurs pentru elevi, la Colegiul Tehnic Mircea Cristea 23.11.2012-simpozion pentru profesori 14:00-14:30 Primirea participanţilor şi a invitaţilor. Vizionarea unei expoziţii tematice. 14:30-17:00 Desfăşurarea lucrărilor pe secţiuni (I, II, III, IV profesori) 17:00- 17:30 Concluzii şi înmânarea diplomelor.