Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru, în luna aprilie 2021, atât după numărul de autorizaţii de construire eliberate, cât şi după suprafaţa utilă construită.

 

În judeţul Braşov, în luna aprilie 2021 s-au eliberat 188 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale (exclusiv cele pentru colectivităţi), în creştere cu 100,0% faţă de luna martie 2021, și, respectiv, în creştere cu 283,7% faţă de luna aprilie 2020.

 

Din totalul autorizaţilor de construire pentru clădiri rezidenţiale 22,3% au fost eliberate în mediul urban şi 77,7% în mediul rural. Ponderea autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din judeţul Braşov în aprilie 2021, din totalul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale din România a fost de 4,0%.

 

Numărul de locuinţe din clădirile rezidenţiale autorizate (exclusiv cele pentru colectivităţi) în luna aprilie 2021 a crescut cu 20,5% faţă de luna martie 2021 şi de 2,3 ori faţă de valoarea lunii aprilie 2020.Ponderea locuinţelor din clădirile rezidenţiale autorizate (exclusiv cele pentru colectivităţi) din judeţul Braşov în aprilie 2021, din totalul locuinţelor din clădirile rezidenţiale autorizate (exclusiv cele pentru colectivităţi) din România a fost de 2,1%.

 

Suprafaţa medie utilă a unei locuinţe din clădiri rezidenţiale pentru care s-a eliberat autorizaţie a scăzut de la 207 m2 în aprilie 2020 la 147 m2 în aprilie 2021. Judeţul Braşov, în luna aprilie 2021 se situează în clasamentul descrescător pe ţară al judeţelor, după numărul de autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale eliberate pe locul 8, iar după suprafaţa utilă construită se situează pe locul 11. La nivelul Regiunii Centru, judeţul Braşov ocupă locul 1 atât după numărul de autorizaţii de construire eliberate, cât și după suprafaţa utilă construită.

 

Judeţul Braşov ocupă locul I în cadrul Regiunii Centru atât după numărul de autorizaţii de construire eliberate, cât şi după suprafaţa utilă construită.