În anul şcolar 2017-2018 vor funcţiona, la Făgăraş, patru clase de învăţămînt dual la Colegiul ,,Aurel Vijoli” în baza unui parteneriat încheiat între Primăria Făgăraş, agenţii economici şi părinţii elevilor. Locurile la aceste calificări vor fi puse la dispoziţia elevilor veniţi din toată Ţara Făgăraşului.

   Patru agenţi economici care-şi desfăşoară activitatea pe platforma industrială din Făgăraş au solicitat primăriei şi IŞJ Braşov  elevi care să se califice în meseriile de care au nevoie în activitatea de producţie.
 
  ,,Am semnat contractele la IŞJ Braşov pentru cele 4 clase de învăţămînt dual la Făgăraş. Este un lucru benefic atît pentru oraş, dar şi pentru agenţii economici, mai ales că Făgăraşul duce lipsă de forţă de muncă specializată în domeniile de producţie. Clasele de elevi vor fi organizate la Colegiul ,,Aurel Vijoli” acolo unde funcţionează şi clasele de profesională” a spus primarul Făgăraşului, Gheorghe Sucaciu.

 Fiecare clasă va avea câte două calificări, care vor fi oferite în parteneriat cu cei patru operatori economici, care se vor împlica în pregătirea practică a elevilor. Calificările sunt de confecţioner produse textile, marochiner, operator fabricarea şi prelucrarea polimerilor, operator la maşini cu comandă numerică, electrician, electromecanic.

  „Cu ajutorul primăriei şi a instituţiilor de învăţămînt, învăţămîntul dual va clarifica situaţia locurilor de muncă în Făgăraș, educaţia copiilor, iar parinţii nu vor mai fi nevoiţi să-şi trimită copiii în alta parte“, a declarat Ion Negrilă, inspector şcolar general adjunct la IŞJ Braşov.

  ,,Organizarea învăţământului dual se face la cererea agenţilor economici. Mai mult, organizarea, durata, conţinutul programelor de pregătire şi modalităţile de certificare a pregătirii profesionale se stabilesc prin consultarea operatorilor economici. Prin urmare, această formă de învăţământ profesional este complementară celor care funcţionează în prezent, iar OUG 94/2014 oferă cadrul legal în vederea organizării ei, dînd deopotrivă posibilitatea agenţilor economici să se implice direct în toate componentele formării forţei de muncă de care au nevoie", au precizat surse din Ministerul Educaţiei.

 Un element de noutate în cazul învăţământului dual este faptul că acesta se desfăşoară pe baza unui contract de muncă, încheiat între agentul economic şi elev.

    Învăţămîntul dual este diferit faţă de cel profesional. Dacă învăţămîntul professional cu durata de doi ani se adresează absolvenţilor clasei a IX-a, iar învăţământul profesional cu durata de trei ani se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, învăţământul dual se organizează pentru absolvenţii învăţământului obligatoriu, deci pentru absolvenţii clasei a X-a. Este o modalitate prin care elevii care au absolvit învăţământul obligatoriu pot obţine competenţele necesare pentru intrarea pe piaţa muncii, dar şi de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.

  La învăţământul dual au acces şi absolvenţii din seriile anterioare care au părăsit sistemul de educaţie după absolvirea învăţământului obligatoriu, fără să-şi finalizeze pregătirea cu o calificare sau fără competenţe care să le ofere oportunităţi de angajare.

   Autorităţile educaţionale răspund de asigurarea resurselor umane şi financiare şi organizează formarea teoretică tehnică din şcoală (1-2 zile de studiu pe săptămână), iar angajatorul trebuie să ofere resursele umane şi financiare şi să organizeze formarea practică, de la locul de muncă (3-4 zile).